Stacks Image 3

STORA STÄDDAGEN

Lördag 21 april är bastun stängd

Vi träffas på badet 08 30 och här finns som alltid för mycket att göra, men vi brukar vara färdiga run klockan 15. Ju fler vi är desto fortare går det.

Däremellan bjuder vi på kafte frallor, varm lunch mm.

…och sedan väntar en nystädad uppvärmd bastu till alla som hjälpt till

V Ä L K O M M E N