Stacks Image 3
Stacks Image 9
Bli medlem i Rååbadarna


Medlemsavgift gäller per kalenderår och ska vara inbetald senast den siste Februari innevarande år.

Du som
vill bli medlem betalar medlemsavgift i kassan nästa gång du besöker badet.

Du som
är medlem får en inbetalningsavi hemskickad tillsammans med kallelsen till årsmötet

Nyårsafton 2017 blev vi 1 600 medlemmar, julafton 2018 blev vi 1 700 välkommen du med

Medlemsavgift Enskild medlem kostar 250 kronor,

Medlemsavgift familj kostar 500 kronor, till familj räknas de som är skrivna på samma adress.

Stacks Image 15

….
Att vara medlem i Rååbadarna innebär att:


….-Bastuavgift vid kassan kostar 40 kr i stället för 60 kr.

Du kan köpa:

….-Klippkort bastu 10 gånger för 300 kronor

….-Helår bastu 1 700 kronor, gäller inbetalningsdag och ett år framåt

….-Halvår bastu 900 kronor, gäller inbetalningsdag och ett halvt år framåt

….-Kvartal bastu 500 kronor, gäller inbetalningsdag och tre månader framåt


Dessutom får du 400 kronor i rabatt när du hyr bastun


För att stå i hyttkö och upprätthålla sin plats i hyttkön ska man vara medlem, den som under ett år inte betalar medlemsavgift i tid förlorar sin plats i hyttkön.
Önskar du hyttplats maila då till: hyttplats@gmail.com

Har du hyttplats och inte betalar din medlemsavgift i tid sägs hyresavtalet upp och hyttplatsen tillfaller nästkommande person i hyttkön.

Prishöjning från 1 juli klicka här

Stacks Image 17