Stacks Image 3
Stacks Image 9
Bli medlem i Rååbadarna


Du vill bli medlem betalar medlemsavgift i kassan nästa gång du besöker badet.

Du som är medlem får en inbetalningsavi hemskickad tillsammans med kallelsen till årsmötet

Stacks Image 15

Att vara medlem i Rååbadarna innebär att:



Bastuavgift vid kassan kostar 40 kr i stället för 60 kr.

du kan köpa:

Klippkort bastu 10 gånger 300 kronor

Helår bastu 1 700 kronor

Halvår bastu 900 kronor

Kvartal bastu 500 kronor

Stacks Image 17
Stacks Image 19
Stacks Image 21