Stacks Image 3
Stacks Image 9
Bli medlem i Rååbadarna


Alla är välkomna att besöka oss för att bada och basta, fast på lite längre sikt vill vi att du blir medlem i den ideella Föreningen Rååbadarna. Bastuavgift för icke medlemmar är 60 kronor och för medlemmar 40 kronor. Medlemmar kan dessutom köpa årskort, halvårskort och kvartalskort för bastu. Så på sikt lönar det sig att vara medlem. Är du korttidsgäst på Råå eller i Helsingborg en vecka eller två så är du givetvis välkommen till vårt bad utan att vara medlem, fast då kostar ett bastubesök 60 kr istället för 40 kronor. Med klippkort eller 10-kort som det kallas kostar ett bastubesök 30 kronor! Så att bli medlem och köpa ett klippkort betalar sig för den som bastar 10e gången, snabbt insparat alltså!

Du som inte är medlem och vill bli betalar in på Rååbadarnas plusgiro 71 87 36 – 2
Du som är medlem ska betala in medlemsavgiften till vårt Bankgiro 5073 - 4813. Använd den inbetalningsavi som medföljde i kallelsen till årsmötet, där står ditt namn med ditt OCR nummer.


 
Årsavgiften för medlemskap 2018 är 250 kr för enskild medlem och 500 kronor för familj, för att anses som familj ska ni ha samma adress. Glöm inte att skriva in samtliga namn på dem familjemedlemskapet avser. Som medlem har du möjlighet att köpa årskort/halvårskort och kvartalskort till bastu.
Medlemsavgiften för dig som inte är medlem och ska bli betalas in till Plusgiro 71 87 36 - 2 Medlemsavgiften för dig som är medlem betalas in till Bankgiro 5073 - 4813 (Använd utskickad blankett med OCR nr)

Stacks Image 15

Fördelar med att vara medlem i Rååbadarna

Du som är medlem och betalade in avgiften i tid året innan har fått ett inbetalningskort med posten. Du som är medlem och flyttar var vänlig och maila eller skicka in din adressändring till oss så vi skickar ut posten till dig till rätt adress.
Medlemmar har fritt tillträde till badet mot uppvisande av medlemskort, annars kostar det 30 kronor. Medlemmar betalar 40 kronor för bastu mot 60 kronor för icke medlemmar.

Medlemmar kan anmäla intresse för hyttplats på hyttplats@gmail.com Hyttplatserna är till antalet begränsade och man är upp till fyra personer om en badhytt, plats i hytt kostar 300 kronor per person och år. För att stå i hyttplatskö måste du vara medlem.

Är du medlem och inte har medlemskortet med dig så kan de sommaranställda inte veta vilka våra mer än 1 600 medlemmar är och då kostar det 30 kronor att komma in så tag med medlemskortet.
N.B. Var noga med att skriva in namn och adress vid inbetalning, varje år får vi ett antal ”in blanko” inbetalningar och vet inte vem som betalt och någon, d.v.s. den som betalt in får inte sitt medlemskap.

Stacks Image 17