Stacks Image 3
Stacks Image 9
Bli medlem i Rååbadarna
Du som inte är medlem och vill bli betalar in på Rååbadarnas bankgiro 748 - 8455 ange namn adress mm, eller lämna uppgifterna till kassan nästa gång du besöker badet
Du som är medlem ska betala in medlemsavgiften till vårt Bankgiro 5073 - 4813 (Kräver OCR-nummer). Använd den inbetalningsavi som medföljde i kallelsen till årsmötet, där står ditt namn med ditt OCR nummer.


 
Årsavgiften för medlemskap 2018 är 250 kr för enskild medlem och 500 kronor för familj, för att anses som familj ska ni ha samma adress. Glöm inte att skriva in samtliga namn på dem familjemedlemskapet avser. Som medlem har du möjlighet att köpa årskort/halvårskort och kvartalskort till bastu.

Stacks Image 15

Fördelar med att vara medlem i Rååbadarna

Medlemmar kan anmäla intresse för hyttplats på hyttplats@gmail.com Hyttplatserna är till antalet begränsade och man är upp till fyra personer om en badhytt, plats i hytt kostar 300 kronor per person och år. För att stå i hyttplatskö måste du vara medlem.

Bastuavgift vid kassan kostar 40 kr i stället för 60 kr.

Som medlem kan du också köpa:

Klippkort bastu 10 gånger 300 kronor

Helår bastu 1 700 kronor

Halvår bastu 900 kronor

Kvartal bastu 500 kronor

Är du medlem och inte har medlemskortet med dig så kan de sommaranställda inte veta vilka våra mer än 1 600 medlemmar är och då kostar det 30 kronor att komma in så tag med medlemskortet.
N.B. Var noga med att skriva in namn och adress vid inbetalning, varje år får vi ett antal ”in blanko” inbetalningar och vet inte vem som betalt och någon, d.v.s. den som betalt in får inte sitt medlemskap.

Stacks Image 17