Stacks Image 3

RÅÅ KALLBADHUS ÄR STÄNGT
Efter regeringsbeslut 18 december är vi ålagda att hålla stängt. I dagsläget har vi inga besked att ge om när vi får öppna igen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019


Årsberättelse för Rååbadarna gällande verksamhetsåret 2019


Styrelsen för Rååbadarna får härmed avge följande redogörelse över verksamheten som bedrivits i föreningen under verksamhetsåret 2019.

Föreningens styrelse har utgjorts av:
Wilas Wihlstrand Ordförande
Anne Ask Vice Ordförande
Helen Rosenlöf Kassör
Lars-Göran Frisell Sekreterare
Anne van Buijtene Ledamot
Karin Persson Ledamot
Peter Dieden Ledamot
Jan Borneke Suppleant
Carl Bergendorff Suppleant
Cecilia Lindberg Suppleant

Föreningens revisorer har utgjorts av Tina Lundin och Tommy Håkansson.

JanPeter Holmgren har fungerat som suppleant till revisorerna.

Valberedning har varit Paul Kronberg och Marie Andersson Hjälte.

Under verksamhetsåret har det hållits 9 styrelsemöten.

Föreningen har haft 1 853 medlemmar.
1078 kvinnor, 775 män, den 2020-01-24
2012……. 1 081
2013
……. 1 270
2014
……. 1 490
2015
……. 1 534
2016
……. 1 523
2017
……. 1 587
2018
……. 1 755

Antal registrerade besökstillfällen har under året varit 30 200.
2012
……. 7 116
2013
……. 9 888
2014
……. 15 822
2015
……. 17 273
2016
……. 16 380
2017
……. 19 856
2018
……. 27 463

Storbastardagen nyårsafton 259 gäster
2013 ……. 245
2014
……. 264
2015
……. 222
2016
……. 218
2017
……. 177
2018
……. 218

Basturna har varit uthyrda 37 gånger.
2013 ……. 54
2014
……. 60
2015
……. 51
2016
……. 65
2017
……. 46
2018
……. 41


Den 13/4 hade vi vårens fixardag.

Morgonjympan höll på hela sommaren i sedvanlig ordning.

Den 13/7 var det dags för Nionde smörjelsen. Alltså klocksmörjning och fest. Många slöt upp och det blev även detta år ett härligt evenemang med många deltagare.

Den 12/10 var det åter dags för att fixa och städa på badet. Väl förberett som det var gick det ovanligt snabbt att höstrusta badet.

Föreningen deltog i "Kallbadsveckan" där vi bland annat bidrog med frukostbad och midnattsbad.

Herr och dambryggan har fått belysning vid trapporna samt vajer för att hålla måsarna borta.

Styrelsen vill passa på att tacka ett stort antal medlemmar som hjälpt till med byggnadsarbeten, måleriarbeten, reparationer, kassabemanning, hytter, administrativt arbete, städning och ännu mer.

Eftersom vi är en ideell förening och till största delen måste förlita oss till medlemmarnas intresse att utveckla och driva badet är det av mycket stor betydelse att detta engagemang fortsätter och att alla känner en delaktighet i föreningen.

Styrelsen vill till kommunala instanser och övriga organisationer uttala ett tack för stöd och intresse för föreningens verksamhet.

Styrelsen vill slutligen också framföra sitt tack till medlemmarna för visat förtroende och gott samarbete under det gångna året.

Wilas Wihlstrand

Anne Ask

Helen Rosenlöf

Lars-Göran Frisell

Anne v. Buijtene

Peter Dieden

Karin Persson

Jan Borneke

Cecilia Lindberg

Carl Bergendorff

Stacks Image 28
Stacks Image 17