Stacks Image 5
Stacks Image 420
Stacks Image 431

NYA TRÅKIGA MEN NÖDVÄNDIGA REGLER

  • Vi släpper endast in medlemmar! Kort med QR kod eller medlemsnummer krävs
  • Medlemsstopp! Vi tar inte emot nya medlemmar förrän 1 mars 2021
  • Max 6 personer i respektive bastubyggnad, därav max 6 personer i bastun
  • Max 90 minuter = 1,5 timmes vistelse vid bastubad. Sedan lämnar du badet!!!


Vi är här för att basta och bada! All annan aktivitet får skötas utanför badet. En trevlig öl och all annan alkoholförtäring eller grillning efter badet är tills vidare förbjudet.
Tråkigt? Ja! och vi vill alla återgå till normalitet, men tills vidare är det detta som gäller. Vi uppfann inte Covid 19 men får leva efter det.

Stacks Image 305
ÖPPETTIDER
Utökade tider från 1 november
UNDVIK DESSA TIDER

.
Livet blir inte bättre än man gör det

Stacks Image 122

Så välkommen till Paradiset mellan Himmel och Öresund